نی نی لوژی
مجله اینترنتی سلامت مادر، فرزند و جامعه
مرور برچسب

رشد جنین در هفتۀ سی و چهارم

رشد جنین در هفتۀ سی و چهارم

در هفتۀ سي و چهارم بارداری، کودک در حالت جمع‌شده، تقریباً به اندازۀ یک طالبی بزرگ است که حدود 46 سانتی‌متر طول و نزدیک به 2 کیلو و 400 گرم وزن دارد. با انباشت چربی بیشتر در تنه، بازوها و پاها همچنان به رشد خود ادامه می‌دهد. او اکنون قادر