نی نی لوژی
مجله اینترنتی سلامت مادر، فرزند و جامعه
مرور برچسب

رشد جنین در هفتۀ پانزدهم

رشد جنین در هفتۀ پانزدهم

در هفتۀ پانزدهم بارداری، کودک در حالت جمع‌شده تقریباً به اندازۀ یک شلیل است که از سر تا نشیمنگاه حدود 10-9 سانتی‌متر است و وزنی در حدود 75 گرم خواهد داشت. بدن از موهای نازکی پوشیده شده است که به نام کرک‌های جنینی شناخته می‌شود. ابرو و