نی نی لوژی
مجله اینترنتی سلامت مادر، فرزند و جامعه
مرور برچسب

سونوگرافي ان تي

سونوگرافی NT چیست؟

سونوگرافی NT چیست؟ سونوگرافی NT مخفف nuchal-translucency به معنای فضای شفاف پشت گردن است. این سونوگرافی بین هفته یازدهم تا چهاردهم بارداری انجام می شود اما بهترين زمان آن بين 11 هفته تا 13 هفته و چهار روز مي باشد.  تمام جنین ها پشت گردنشان