نی نی لوژی
مجله اینترنتی سلامت مادر، فرزند و جامعه
مرور برچسب

سونوگرافي

سونوگرافی NT چیست؟

سونوگرافی NT چیست؟ سونوگرافی NT مخفف nuchal-translucency به معنای فضای شفاف پشت گردن است. این سونوگرافی بین هفته یازدهم تا چهاردهم بارداری انجام می شود اما بهترين زمان آن بين 11 هفته تا 13 هفته و چهار روز مي باشد.  تمام جنین ها پشت گردنشان

سونوگرافی های ضروری دوران بارداری

سونوگرافی های ضروری دوران بارداری كدامند؟ اولین دیدار همین جا اتفاق می افتد. یک دیدار یک طرفه که مادر به تماشای فرزندش می نشیند و یک دل سیر نگاهش می کند. ضربان قلبش را می شنود و حرکاتش را زیر نظر می گیرد، روند رشد و سلامتش را پیگیری کنند و