نی نی لوژی
مجله اینترنتی سلامت مادر، فرزند و جامعه
مرور رده

سلامت بارداری

زماني كه اولین بار خبر حضور یک موجود جدید در وجود خودتان را می‌شنوید نمی‌توانید خوشحال شدنتان را پنهان کنید چرا كه شما قرار است مادر شوید، اما در بین این خوشحالی‌ها می‌بینید که ناگهان اشک‌هایتان بی‌دلیل سرازیر می‌شود، میل به تنهایی و غصه خوردن دارید. شاید بی‌اشتها شوید و اصلا با خودتان بگویید "اصلا
ادامه مطلب ...